Om Accessa Finans

Om Accessa Finans

Accessa Finans är ett helägt dotterbolag till ACACIA – är ett familjeföretag som investerar kapital och engagemang i tillväxtföretag. Vi är själva entreprenörer och vill i samarbete med grundare och övriga ägare ta en aktiv roll i att utveckla företaget så att det kan nå sin fulla potential. Vi tar en aktiv roll i företagens utveckling med ambition att skapa marknadsledare.

ACACIA investerar främst i TECH-sektorn och vill gärna att företaget har en omsättning på 15-50 MSEK. Det ska finnas en tydlig ambition att bli marknadsledare i sin nisch och företaget ska ha en skalbar affärsmodell. Det kapital vi investerar ska användas i företaget för att maximera tillväxt och för att snabbare nå lönsamhet. Majoriteten av de investeringar ACACIA har gjort har varit i inom business-to-business.

För att påskynda företags tillväxt och expansion kan Acacia genom Accessa Finans erbjuda en anpassad rörelsefinansiering utöver traditionell bankfinansiering. Vi ser långsiktigt på att utveckla företag tillsammans med entreprenörerna.

Accessa Finans

Accessa är vårt namn. Med tillägget Finans. Finans är vad vi gör. Accessa är vad vi är. De allra flesta av våra kunder kommer med tiden endast kalla oss Accessa. Så blir det när relationer etableras och består. När de känner att vi lyssnar och förstår. Vi hjälper små och medelstora entreprenörsdrivna tillväxtbolag, ofta inom IT och teknik, med rörelsefinansiering; främst fakturaköp, fakturabelåning, checkkrediter och orderfinansiering.

För oss är personlighet viktigt. Affärer görs mellan människor. Accessa är en utmanare med kvalitet och familjär känsla. Vi är personliga, frispråkiga och trygga i vårt kunnande. Vi är behagliga, långt ifrån kaxiga och tråkiga. Vi förstår ägarnas vardag och är alltid på kundens sida. Därför är vi snabba och effektiva.

Mission

Med god kunskap och genuint intresse hjälper vi små och medelstora entreprenörsdrivna tillväxtbolag med rörelsefinansiering för att skapa möjligheter för tillväxt och utveckling. Primärt genom företagslån och fakturaköp av olika slag.

Vision

Genom personlig utveckling för våra anställda skapas förutsättningar att utveckla och hjälpa våra kunder.

Har du frågor eller behöver hjälp?

08 – 678 66 78

info@accessafinans.se

Ledning

Thomas Englund

Thomas Englund

Vice VD / Marknad

thomas.englund@accessafinans.se
Fredrik Wedin

Fredrik Wedin

VD

fredrik.wedin@accessafinans.se