Harmoni för företag i rörelse

Företag vill framåt, driva verksamhet. Vara i rörelse. Inte sitta fast. Inte begränsas. Accessa Finans är en dynamisk och förstående partner med hög förståelse för växande företag. Genom kundanpassad service och ett öppet synsätt hittar vi kort- och långsiktiga likviditetslösningar som skapar den frihet, rörelse och harmoni som vi förväntar oss att våra kunder förväntar sig.

Accessa är vårt namn. Med tillägget Finans. Finans är vad vi gör. Accessa är vad vi är. De allra flesta av våra kunder kommer med tiden endast kalla oss Accessa. Så blir det när relationer etableras och består. När de känner att vi lyssnar och förstår. Vi hjälper små och medelstora entreprenörsdrivna tillväxtbolag, ofta inom IT och teknik, med rörelsefinansiering; främst fakturaköp, fakturabelåning, checkkrediter och orderfinansiering.

Fakturaköp

Fakturaköp är precis vad det heter. Istället för att vänta 30, 60 eller 90 dagar på att din kund ska betala köper vi fakturan av dig för upp till 100% av fakturans värde. Minus en avgift. Den avgift vi tar ut av dig är vår affärsidé. Du har pengarna inom 24 timmar, och kan ägna tid åt verksamheten och framtiden. Du väljer själv vilka och hur många fakturor du säljer.

Läs mer

Fakturabelåning

Fakturabelåning innebär att du lägger över hela din reskontra till oss. Du får upp till 90 % av kundreskontrans värde. Resten får du när dina kunder betalat, med avräkning för kostnader och ränta. Vi hanterar påminnelser, räntefakturor och inkasso.

Läs mer

Checkkredit

Finansiering som ger dig möjlighet att löpande låna pengar till ett redan förutsatt gränsbelopp (limit). Man betalar enbart för den delen som för stunden utnyttjas, och man slipper att ansöka om nytt lån. Som företagare kan man med kort varsel fatta beslut om ”exempelvis” en investering, för att sedan på kort tid betala tillbaka krediten och man slipper dras med långvariga skulder.

Läs mer

Orderfinansiering

När en större order dyker upp finns sällan tid att vänta. Vi hjälper dig att finansiera inköp i samband nytagna ordrar. Du behåller likviditeten i företaget även om du saknar likviditet vid beställningstillfället. Orderfinansiering är ett bra sätt att finansiera bolagets tillväxt och skapar likviditet så du kan starta tillverkning och leverera till dina kunder.

På så vis klarar du av att leverera snabbare och mer!

Läs mer